BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Rachunek a'vista w walutach wymienionych (EUR)

 Rachunek oszczędnościowy a'vista w walutach wymienialnych (EUR)

Korzyści rachunku oszczędnościowego a'vista w EUR:

  • brak opłat za założenie rachunku walutowego, jeżeli wpłata na konto wyniesie min. 10 EURO

  • brak opłat za prowadzenie rachunku walutowego

  • brak prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych