BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Rachunek oszczędnościowy a'vista MAX w PLN

  • Rachunek oszczędnościowy a'vista MAX w PLN

Korzyści rachunku a’vista MAX:

  •  otwarcie i prowadzenie konta - 0 zł

  • wpłaty i wypłaty gotówki w dowolnym momencie

  • pierwsza wpłata – to min. 100 zł

  • pierwsza wypłata w miesiącu- bez opłaty

  • oprocentowanie zmienne i uzależnione od stanu środków aż do 1,0 % w skali roku

 

  Od 10.08.2013 Od 10.12.2014
do 499,99 zł 0,1 % 0,1 %
od 500,00-9.999,99 zł 0,2 % 0,2 %
od 10.000,00-29.999 zł 0,5 % 0,3 %
od 30.000,00-49.999,99 zł 1,0 % 0,5 %
powyżej 50.000,00 zł 1,5 % 1,0 %