BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

SKO (Szkolna Kasa Oszczędnościowa)

SKO (Szkolna Kasa Oszczędności)

Celem SKO jest:

  • krzewienie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania,

  • racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,

  • celowego ich wykorzystania

  • podejmowania incjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego

  • zapoznanie młodzieży z działalnością banków oraz przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.

Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach realizuje program TalentowiSKO rozwijający działanie Szkolnej Kasy Oszczędności. Jego celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży. Uczy myśleć pozytywnie o pieniądzu. Promuje dobre nawyki w oszczędzaniu i zaradność życiową

Z Bankiem Spółdzielczym w Krzyżanowicach Twój talent będzie procentował!

Wejdź na TalentowiSKO.pl