Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies X

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. Bank prowadzi swoją działalność statutową na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego, gliwickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, głubczyckiego, rybnickiego.

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach posiada obecnie 1 Centralę oraz 3 Punkty Kasowe w : Chałupkach, Tworkowie i Raciborzu-Studziennej.

Wizja Banku

„Liczący się na rynku lokalnym Bank, zaspokajający potrzeby finansowe społeczności lokalnych i rozwijającego się biznesu a także utrzymywania wymaganych standardów ”

Misja Banku:

„Efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych właścicieli banku, klientów lokalnego rynku, w warunkach bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku de­pozytów, a także aktywne oddziaływanie na rzecz rozwoju go­spodarczego środowiska lokalnego i ku jego pożytkowi”

Określając cele, potrzeby i zamierzenia Banku, należy przyjąć iż priorytetem będzie rozwój, ale w warunkach bezpiecznego działania oraz właściwej identyfikacji podstawowych ryzyk bankowych, jak również sprawne i efektywne działanie systemu kontroli wewnętrznej. Pakiet kluczowych działań realizacyjnych, obejmował będzie przedsięwzięcia w ramach następujących bloków tematycznych:

Działalność społeczna

Od początku swej działalności Bank wspiera projekty społeczne, charytatywne, edukacyjno-kulturalne i sportowe na rzecz społeczności lokalnej. Bank finansuje przede wszystkim wydarzenia kulturalne, takie jak festyny, dożynki gminne i inne imprezy kulturalne o zasięgu gminnym, jak również wspiera działania lokalnych instytucji charytatywnych (współorganizacja z CARITAS - Mikołajek dla dzieci), Ochotniczych Straży Pożarnych czy Klubów Sportowych. Bank promuje kształtowanie wśród uczniów i młodzieży nawyków systematycznego oszczędzania poprzez zakup nagród dla oszczędzających w SKO. Sponsoring powyższych wydarzeń oraz wspieranie lokalnych organizacji, utrwala w lokalnej społeczności wizerunek Banku, jako mecenasa kultury, któremu nie jest obce życie lokalnych społeczności.

Dane Banku:

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach z siedzibą w Krzyżanowicach, ul. Tworkowska 12, 47-450 Krzyżanowice, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000163865, NIP 639-13-80-724, REGON 000504775, SWIFT: POLUPLPR

  

 

 

Menu

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
ul. Tworkowska 12, 47-450 Krzyżanowice
tel. (32) 419 40 11, fax (32) 419 40 44

poniedziałek - środa8:00 - 15:45
czwartek8:00 - 16:45
piątek8:00 - 14:45

SWIFT: POLUPLPR

Placówki i bankomaty

projektowanie stron www