Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies X

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. Bank prowadzi swoją działalność statutową na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego, gliwickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, głubczyckiego, rybnickiego.

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach posiada obecnie 1 Centralę oraz 3 Punkty Kasowe w : Chałupkach, Tworkowie i Raciborzu-Studziennej.

Wizja Banku

„Liczący się na rynku lokalnym Bank, zaspokajający potrzeby finansowe społeczności lokalnych i rozwijającego się biznesu a także utrzymywania wymaganych standardów ”

Misja Banku:

„Efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych właścicieli banku, klientów lokalnego rynku, w warunkach bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku de­pozytów, a także aktywne oddziaływanie na rzecz rozwoju go­spodarczego środowiska lokalnego i ku jego pożytkowi”

Określając cele, potrzeby i zamierzenia Banku, należy przyjąć iż priorytetem będzie rozwój, ale w warunkach bezpiecznego działania oraz właściwej identyfikacji podstawowych ryzyk bankowych, jak również sprawne i efektywne działanie systemu kontroli wewnętrznej. Pakiet kluczowych działań realizacyjnych, obejmował będzie przedsięwzięcia w ramach następujących bloków tematycznych:

Działalność społeczna

Od początku swej działalności Bank wspiera projekty społeczne, charytatywne, edukacyjno-kulturalne i sportowe na rzecz społeczności lokalnej. Bank finansuje przede wszystkim wydarzenia kulturalne, takie jak festyny, dożynki gminne i inne imprezy kulturalne o zasięgu gminnym, jak również wspiera działania lokalnych instytucji charytatywnych (współorganizacja z CARITAS - Mikołajek dla dzieci), Ochotniczych Straży Pożarnych czy Klubów Sportowych. Bank promuje kształtowanie wśród uczniów i młodzieży nawyków systematycznego oszczędzania poprzez zakup nagród dla oszczędzających w SKO. Sponsoring powyższych wydarzeń oraz wspieranie lokalnych organizacji, utrwala w lokalnej społeczności wizerunek Banku, jako mecenasa kultury, któremu nie jest obce życie lokalnych społeczności.

Dane Banku:

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach z siedzibą w Krzyżanowicach, ul. Tworkowska 12, 47-450 Krzyżanowice, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000163865, NIP 639-13-80-724, REGON 000504775, SWIFT: POLUPLPR

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
31.12.2014 r.

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach stosuje się do "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014r.- z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku Spółdzielczego.
Zobacz oświadczenie Banku klikając tutaj.

Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego za 2016 rok. kliknij tutaj.

Podstawowa struktura organizacyjna kliknij tutaj.

Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach - tutaj.

Informacja z zakresu adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu wg stanu na 31.12.2016 r. - tutaj
Załącznik nr 1 - tutaj
Zalacznik nr 2 - tutaj
Zestawienie zmian w  kapitale własnym - tutaj
 

Informacja dodatkowa wynikająca z art . 111a. - tutaj

Wyniki Finansowe:
1. Bilans tutaj oraz pozycje pozabilansowe -tutaj
2. Rachunek wyników - tutaj
3. Przepłyty pieniężne - tutaj
4. Informacja dodatkowa wprowadzenie - tutaj
5. Dodatkowe informacje - tutaj
6. Opinia biegłego - tutaj
7. Raport z badania sprawozdania finansowego - tutaj
 

 

 

Menu

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
ul. Tworkowska 12, 47-450 Krzyżanowice
tel. (32) 419 40 11, fax (32) 419 40 44

poniedziałek - środa8:00 - 15:45
czwartek8:00 - 16:45
piątek8:00 - 14:45

SWIFT: POLUPLPR

Placówki i bankomaty

projektowanie stron www