KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dla klientów instytucjonalnych

Tytuł pobierz
PDF
pobierz
WORD
Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym PDF  
Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych PDF  
Tabela oprocentowania produktów bankowych PDF  
Wniosek o dostęp do eBankNet PDF Word
Wniosek o dostęp do eCorpoNet PDF Word
Oświadczenie CRS klienta instytucjonalnego PDF Word
Wniosek o otwarcie rachunku rozliczeniowego bieżącego w złotych i w walutach PDF Word
Wniosek o wydanie karty Visa Business Debetowa PDF Word
Wniosek kredytowy dla firm PDF Word
Deklaracja majątkowa, załącznik do wniosku PDF Word

 

Dokumenty dla klientów indywidualnych

Tytuł pobierz
PDF
pobierz
WORD
Wniosek o otwarcie rachunku ROR Standard PDF Word
Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) PDF -
Wniosek o przeniesienie rachunek płatniczego PDF -
Upoważnienie o przeniesienie rachunku płatniczego PDF -
Wniosek o otwarcie rachunku ROR VIP PDF Word
Wniosek o otwarcie rachunku ROR Student PDF Word
Wniosek o otwarcie rachunku ROR Junior PDF Word
Wniosek o wydanie karty Visa Classic Debetowa PDF Word
Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym PDF  
Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych PDF  
Wniosek o wydanie karty dodatkowej (dla współwłaściciela, pełnomocnika) PDF Word
Tabela oprocentowania produktów bankowych PDF  
Oświadczenie CRS klienta indywidualnego PDF Word
Wniosek kredytowy gotówkowy PDF Word
Wniosek kredytowy konsolidacyjny PDF Word
Wniosek kredytowy limit ROR PDF Word
Wniosek kredytowy ZA GROSZE PDF Word
Wniosek kredytowy ZERO PROCENT PDF Word
Wniosek kredytowy KREDYT ŚWIĄTECZNY PDF Word
Wniosek kredytowy NOWY DOM PDF Word
Wniosek kredytowy REMONT PDF Word
Wniosek kredytowy SZYBKI REMONT PDF Word
Wniosek kredytowy EKO-LOGICZNY PDF Word

 

Dokumenty dla rolników

Tytuł pobierz
PDF
pobierz
WORD
Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i rolników PDF  
Tabela oprocentowania produktów bankowych PDF  
Oświadczenie CRS rolnika PDF Word
Wniosek o otwarcie rachunku ROR PDF Word
Wniosek o wydanie karty debetowej PDF Word
Wniosek o wydanie karty dodatkowej dla współwłaściciela, pełnomocnika PDF Word
Wniosek kredytowy dla rolników PDF Word
Kwestionariusz osobisty, załączniki do wniosku PDF Word
Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym PDF