KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością bieżącą Kredytobiorcy.
  • Okres kredytowania do 12 miesięcy.
  • Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie kredytu, na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy lub wpłaty gotówkowej.
  • Kredyt obrotowy nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu.