KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Kredyt refinansowo-konsolidacyjny w rachunku kredytowym

  • Kredyt refinansowo-konsolidacyjny, przeznaczony jest na finansowanie (spłatę) przedsięwzięć inwestycyjnych i obrotowych udzielonych wcześniej w innych bankach lub w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach z dodatkową możliwością finansowania potrzeb obrotowych związanych z działalnością bieżącą Kredytobiorcy do 20% wartości kredytów poddawanych refinansowaniu lub konsolidacji.
  • Maksymalny okres kredytowania nie może przekroczyć 240 miesięcy