KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Lokaty Terminowe

Lokaty Terminowe

Lokaty terminowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach, to doskonały sposób na pomnożenie pieniędzy Klientów. Bank zapewnia wysokie oprocentowanie lokat terminowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa.

Zapoznaj się z ofertą lokat - zobacz

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ( w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych ( np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy  każdego ze współposiadaczy rachunku.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl