KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Rachunek bieżacy

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący prowadzony w PLN oraz walucie wymienialnej Euro (EUR), przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą .

Korzyści rachunku bieżącego w PLN:

  • bezpłatne prowadzenie rachunków bieżących
  • bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet
  • bezpłatny miesięczny wyciąg z rachunku
  • tanie przelewy do innych banków, ZUS, US
  • korzystanie z kredytów, kart płatniczych oraz innych usług bankowych oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach,
  • możliwość otwarcia rachunku w walucie wymienialnej (EURO)
  • przekazy dewizowe

* nowo zakładane rachunki dla firm rozpoczynających działalność (3miesiące) zwolnione są z opłat przez okres 24 miesięcy od dnia założenia pod warunkiem dokonania miesięcznych obrotów w wysokości 3.000,00 zł., w przypadku nie spełnienia warunku obrotów pobierana jest jednorazowa prowizja 50,00zł w następnym miesiącu; natomiast nowo zakładane rachunki dla firm już prowadzących działalność są zwolnione z opłat przez okres 6 miesięcy od dnia założenia .

SWIFTCODE dla przekazów zagranicznych : POLUPLPR

Zapoznaj się z ofertą - zobacz

Wykaz dokumentów - zobacz