KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy prowadzony w PLN służy przeprowadzaniu rozliczeń w innych bankach niż bank prowadzący rachunek bieżący. Operacje te ograniczają się zazwyczaj do ściśle określonych celów .

Zapoznaj się z ofertą - zobacz

Wykaz dokumentów - zobacz