KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Historia

Historia Banku

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach powstał z dniem 29.08.1950r. i działał pod nazwą “Gminna Kasa Spółdzielcza w Krzyżanowicach z odpowiedzialnością udziałami” na terenie gminy Krzyżanowice. W kolejnych latach Bank przyjmował nazwy: w 1956 roku - “Kasa Spółdzielcza w Krzyżanowicach” oraz w 1962 roku “Spółdzielczy Bank Ludowy w Krzyżanowicach”. Ostatecznie Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dn. 21.03.1973r. Bank zmienił nazwę na “Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach”, rozszerzając swoją działalność na terenie powiatu raciborskiego oraz terenie powiatu gliwickiego, wodzisławskiego, rybnickiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego.

Wygląd budynku Banku z 1999 r.

 

W latach 2003-2004 kierownictwo Banku powzięło decyzję o przeprowadzeniu inwestycji, której celem było utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz eksploatacyjnego budynku. Niezwykle istotne było przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dynamiczny rozwój Banku stał się impulsem do przeprowadzenia kolejnej modernizacji i rozbudowy siedziby Banku w latach 2009-2010. Dzięki w/w modernizacji uzyskano poprawę warunków pracy oraz jakości systemu informacyjnego. Wzmocniono formułę bezpieczeństwa dostępności naszej instytucji do Klientów. Poprzez poprawę estetyki wnętrz i elewacji inwestycja niewątpliwie wpłynęła na poprawę wizerunku Banku.

Bank Spółdzielczy Krzyżanowice
Odnowiona siedziba Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach