KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

  • Kredyt udzielany jest na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania. Kredyt udzielany jest w PLN
  • Minimalna kwota kredytu wynosi 1.000 zł, a maksymalna 250.000 zł.
  • Kredyt może być udzielany na okres od 1 do 96 miesięcy.
  • Kredyty oprocentowane są według stałej stopy procentowej

KALKULATOR

Zapoznaj się z ofertą klikając tutaj

Przykład reprezentatywny RRSO.