KARTOSFERA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Kredyt gotówkowy "Zero procent"

Kredyt gotówkowy „Zero procent”

  • Kredyt udzielany jest na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.
  • Minimalna kwota kredytu wynosi 1.000 zł, a maksymalna 10.000 zł.
  • Kredyt udzielany jest na okres 1- 6 miesięcy
  • Kredyt udzielany jest według stałej stopy procentowej

Przykład reprezentatywny RRSO.