KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Lokaty terminowe promocyjne

Lokaty terminowe promocyjne

Lokata „Progres” z rosnącym oprocentowaniem

Korzyści lokaty:

 • Atrakcyjne oprocentowanie (zmienne): progresywne
 • Okres lokaty: 12 miesięcy
 • Kwota minimalna: od 500,00 złotych
 • Zrywając lokatę przed terminem umownym nie tracisz odsetek !

Lokata „Promocja”

Warunki lokaty:

 • warunki lokaty: minimalna wpłata - 5.000,00 zł
 • maksymalna kwota wszystkich lokat promocyjnych - 100.000,00 zł niezależnie od liczby lokat
 • okres: 6 miesięcy
 • oprocentowanie stałe: 5%
 • lokata na nowe i dotychczasowe środki
 • lokata nieodnawialna

Lokata „Promocja - Nowe środki”

Warunki lokaty:

 • warunki lokaty: minimalna wpłata - 10.000,00 zł
 • maksymalna kwota wszystkich lokat promocyjnych - 100.000,00 zł niezależnie od liczby lokat
 • okres: 3 miesiące
 • oprocentowanie stałe: 7%
 • lokata na nowe środki *
 • lokata nieodnawialna

* Nowe Środki to nadwyżka środków pieniężnych ulokowanych przez Posiadacza na rachunkach depozytowych w dniu poprzedzającym dzień wpływu środków na Lokatę, w stosunku do stanu środków pieniężnych na tych rachunkach na dzień 30.10.2022 r., powiększona o bieżące wpływy na rachunki depozytowe w dniu założenia lokaty i deponowaną gotówkę.


Zapoznaj się z ofertą klikając tutaj