KARTOSFERA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Lokaty terminowe standardowe

Lokaty terminowe standardowe

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach prowadzi standardowe rachunki lokat terminowych w PLN o oprocentowaniu stałym lub zmiennym, na określony czas przetrzymywania: 1, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy.

Dla wygody Klientów, jeżeli w dniu następnym, po upływie zadeklarowanego okresu lokaty, środki nie zostaną podjęte, uważa się je za pozostawiony na następny taki sam okres.

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach nie ogranicza liczby otwieranych rachunków lokat dla jednego Posiadacza.

Bank oferuje również lokaty terminowe w walutach wymienialnych (EUR, USD) na okresy: 3 , 6 , 12 miesięcy.

Zapoznaj się z ofertą lokat - zobacz