KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Rachunek oszczędnościowy a'vista

Rachunek oszczędnościowy a’vista

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach oferuje rachunki oszczędnościowe a’vista w PLN i w walutach wymienialnych (EUR), które umożliwiają dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych oraz bezgotówkowych w dowolnym momencie.

Rachunek a'vista
w PLN


Zobacz

Rachunek a'vista MAX
w PLN


Zobacz

Rachunek a'vista
(EUR, USD)


Zobacz

SKO (Szkolna Kasa Oszczędnościowa)


Zobacz