KARTOSFERA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Konto Junior

ROR Junior – dobry start w dorosłe życie

Rachunek ROR Junior otwierany jest dla osoby małoletniej w wieku od 13 do 18 lat jako rachunek indywidualny i zasilany jest na podstawie stałych wpływów, co najmniej raz na kwartał.

Dyspozycje wypłat z rachunku małoletniego nie powinny przekraczać w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku za poprzedni kwartał. Wysokość tej kwoty jest publikowana przez GUS, a także w Komunikacie Banku.

Umowę rachunku zawiera małoletni wraz z Przedstawicielem ustawowym.

Po osiągnięciu pełnoletniości przez osobę małoletnią, rachunek może być prowadzony na zasadach ogólnych.

Korzyści ROR Junior:

  • bezpłatne otwarcie konta
  • bezpłatne prowadzenie konta
  • dostęp do sieci ponad 3000 bankomatów, z których można dokonywać wypłat gotówki bez prowizji
  • bezpłatne korzystanie z karty VISA/ Mastercard
  • bezpłatny dostęp do konta przez Internet
  • bezpłatne przelewy elektroniczn

 Aby otworzyć ROR Junior wystarczy:

  • przedłożyć dowód osobisty lub paszport małoletniego
  • przedłożyć dowód osobisty lub paszport przedstawiciela ustawowego
  • dokonać wpłaty min. 10,00 zł
  • podpisać umowę o prowadzenie rachunku

Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy naszego Banku.