KARTOSFERA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach:

  1. Witeczek Walter - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  2. Zdzisław Ciapka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  3. Sonia Buba - Sekretarz Rady Nadzorczej

  4. Ireneusz Derkowski - Członek Rady Nadzorczej

  5. Maria Jambor - Członek Rady Nadzorczej

  6. Andrzej Pośpiech - Członek Rady Nadzorczej