KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach:

  1. Walter Witeczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  2. Zdzisław Ciapka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  3. Sonia Konieczna - Sekretarz Rady Nadzorczej

  4. Ireneusz Derkowski - Członek Rady Nadzorczej

  5. Wiesław Klein - Członek Rady Nadzorczej

  6. Marta Pośpiech - Członek Rady Nadzorczej

  7. Martyna Zawadka - Członek Rady Nadzorczej