KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

RODO

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”). Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Bank zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Mając na uwadze powyższe, Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach jako Administrator Twoich danych osobowych, przedstawia poniższe informacje: 

Kontakt do Administratora danych osobowych:

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach, z siedzibą w Krzyżanowicach,
ul. Tworkowska 12, 47 - 450 Krzyżanowice

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Maria Paskuda
e-mail: iodo@bskrzyzanowice.pl

Pobierz:

Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach
Klauzula informacyjna BIK
Klauzula informacyjna – nagrywanie rozmów telefonicznych przychodzących
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny