KARTOSFERA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Zapoznaj się z ofertą Rolników indywidualnych

Zapoznaj się z ofertą dla Rolników indywidualnych:

KREDYTY

Waluta

 % w skali roku

Inwestycyjne rolnicze

PLN

od 6%

Obrotowe rolnicze

PLN

od 6%

DEBET W ROR (konta rolnicze)

PLN

10%