KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Lokaty

Lokaty

Lokaty terminowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach, to doskonały sposób na pomnożenie pieniędzy Klientów. Bank zapewnia wysokie oprocentowanie lokat terminowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa .

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ( w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych ( np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy  każdego ze współposiadaczy rachunku.


Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Lokaty terminowe standardowe

Zobacz

Lokata
Progres

Zobacz

Lokaty
wycofane

Zobacz