KARTOSFERA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Zasady ładu korporacyjnego

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach stosuje się do "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014r.- z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku Spółdzielczego.

Podstawowa struktura organizacyjna kliknij tutaj.

ZŁK 2021
Ocena stosowania ZŁK kliknij tutaj.
Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu ZŁK kliknij tutaj.

ZŁK 2020
Ocena stosowania ZŁK kliknij tutaj.
Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu ZŁK kliknij tutaj.

ZŁK 2019
Ocena stosowania ZŁK kliknij tutaj.

ZŁK 2018
Ocena stosowania ZŁK kliknij tutaj.

ZŁK 2017
Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu ZŁK kliknij tutaj.
Ocena stosowania ZŁK kliknij tutaj.

ZŁK 2016
Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu ZŁK kliknij tutaj.
Ocena stosowania ZŁK kliknij tutaj.