KARTOSFERA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Aktualności

Godziny pracy w Wigilię oraz w Sylwestra

Szanowni Klienci, informujemy, że Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
w dniu 24.12.2021r. ( Wigilia) będzie nieczynny, natomiast
w dniu 31.12.2021 (Sylwester) będzie czynny do godziny 11:00
(Punkty Kasowe w Tworkowie i Chałupkach) lub do godz. 12:00 w Centrali Banku.

Tego dnia, zlecenia złożone po godzinie 11:00 zostaną zrealizowane w dniu 03.01.2022 r.


Komunikat Komendy Głównej Policji w sprawie bezpieczeństwa

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem Komendy Głównej Policji, FinCERT.pl – BCC ZBP i Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, w sprawie fałszywych połączeń telefonicznych przestępców podszywających się pod bank.

Więcej informacji pod adresem kliknij tutaj.


Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach.

W pierwszym etapie w bankowości elektronicznej Klienta zostanie udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu dla małych i średnich firm (MŚP). Proces ten rozpocznie się od 18 listopada 2021 r. i potrwa do 15 stycznia 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

W drugim etapie to Mikroprzedsiębiorcy w swojej bankowości elektronicznej będą mieli udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Etap ten rozpocznie się od 19 stycznia i potrwa do 28 lutego 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

W trzecim etapie - w kwietniu 2022 r. - PFR wyda przedsiębiorcom jedną z trzech decyzji, tj.:

 • decyzję określającą kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
 • decyzję wzywającą do zwrotu całej subwencji albo
 • decyzję informującą beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

Proces rozliczania subwencji odbywać się będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składany był wniosek o udzielenie wsparcia. W odróżnieniu od procesu rozliczeń Tarczy Finansowej PFR 1.0 formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia, a spłata subwencji finansowej będzie odbywać się na inny rachunek.

Rozlicznie Przedsiębiorców z sektora MŚP

W przypadku Przedsiębiorców z sektora MŚP warunkiem rozliczenia subwencji jest:

 • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. oraz
 • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Rozliczenie Przedsiębiorców z sektora Mikro

W przypadku Mikroprzedsiębiorców subwencja finansowa podlega całkowitemu zwolnieniu z obowiązku zwrotu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • nieprzerwanego utrzymania działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz
 • utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla Mikroprzedsiębiorstw zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez Mikroprzedsiębiorstwo przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

Wymagane oświadczenia i inne informacje

 • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
 • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej,.
 • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

Planowane szkolenia i informacje

Od listopada rozpoczną się szkolenia informacyjne dotyczące procesu umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR. W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).


Kredyt EKO-logiczny

Oferujemy nowy kredyt EKO-logiczny dla klientów indywidualnych od 1000 do 100 000 złotych. Więcej informacji pod adresem LINK


UWAGA OSZUŚCI INTERNETOWI !!!

Uwaga na fałszywe telefony z numerów podszywających się pod numery Banku!!

Informujemy o kolejnym sposobie działania oszustów podszywających się pod pracownika Banku. W takim przypadku numer telefonu, z którego dzwoni oszust, wyświetla się Klientowi jakby rzeczywiście pochodził z Banku. Tego typu sposób działania sprawców jest znany i można o nim przeczytać w internecie, m.in. na stronach Związku Banków Polskich LINK

Oszuści wykorzystują słabe strony sieci GSM, które pozwalają im podszywać się pod dowolny numer telefonu - w tym numery Banku. Nie jest to związane z jakimkolwiek przełamaniem bankowych systemów bezpieczeństwa.

Poniżej prezentujemy schemat z jakim postępuje oszust:

Oszust podszywający się pod pracownika działu bezpieczeństwa lub działu techniczego Banku, prawdopodobnie będzie znał Twoje imię i nazwisko. Chcąc być wiarygodny na początku przekaże informację o nagrywaniu rozmowy, powołując się na formułę RODO. Poinformuje np. o zablokowaniu przelewu z konta lub rzekomym włamaniu na konto bankowe i usiłowaniu dokonania przelewu. Ale jednocześnie zapewni, że sytuacja jest pod kontrolą i zachęci do pobrania i zainstalowania aplikacji (np. Quicksuport od TeamViewer), pod pretekstem usprawnienia komunikacji z Bankiem lub zdalnego usunięcia złośliwego oprogramowania z komputera.

Jeśli uwierzysz i zainstalujesz aplikację, oszust przejmie kontrolę nad Twoim urządzeniem. Sprytnie pozyska dalsze dane, np.: login, hasło, kod z SMS-a autoryzacyjnego. W efekcie wyczyści konto ze wszystkich pieniędzy.

Jak się bronić?

 • Przerwać rozmowę - rozłączyć się.
 • Upewnić się, że istotnie połączenie zostało przerwane.
 • Zadzwonić do Banku na nr telefonu dostępny na stronie internetowej Banku i przedstawić sprawę.
 • W uzgodnieniu z Bankiem zgłosić sprawę organom ścigania, jeśli ujawnione zostały poufne informacje lub zainstalowana aplikacja wskazana przez oszusta.
 • Przed ponownym korzystaniem z bankowości internetowej – przy użyciu nowych środków dostępu – upewnić się, że urządzenie, z którego korzystamy jest wolne od wszelkich podejrzanych instalacji oraz zabezpieczone aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.

Jakie stosować zasady bezpieczeństwa:

 • Nigdy nie podawaj przez telefon loginu i hasła do bankowości internetowej.
 • Nigdy nie instaluj dodatkowego oprogramowania by poprawić dostępność usług bankowych.
 • Poproś rozmówcę o podanie imienia i nazwiska, jeżeli ich sam nie podał. Pracownicy Banku przedstawiają się już na początku rozmowy.
 • Pod żadnym pozorem nie przekazuj telefonicznie kodów z SMS-ów autoryzacyjnych czy kodu autoryzacyjnego z tokena. Kody te służą do potwierdzania przelewów czy dodawania nowych zaufanych urządzeń w Twojej bankowości internetowej. Dokładnie czytaj treść otrzymywanych z systemu SMS-ów, żeby wiedzieć, czego konkretnie dotyczą!
 • Bez dobrze uargumentowanej przyczyny nie podawaj przez telefon również swojego numeru PESEL.
 • Zachowaj też ostrożność, jeżeli rozmówca wywiera na Tobie presję czasu. Oszuści często sugerują, że wszystko, o co proszą, musi być wykonane jak najszybciej. W pośpiechu dużo łatwiej podjąć nieprzemyślane decyzje.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach


Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy. Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

 • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
 • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
 • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r. Instrukcja wypełnienia wniosku umorzeniowego w ramach Tarczy Finansowej 1.0 przez Beneficjenta dla Mikro
Manual Mikro w pliku PDF oraz MŚP Manual MSP w pliku PDF..


Komunikat dla Posiadaczy kart

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach informuje, że od dnia 19 kwietnia 2021 roku w przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub płatności w punktach sprzedaży dokonanej na terenie Unii Europejskiej w dowolnej walucie unijnej innej niż waluta rachunku Posiadacza rachunku/Użytkownika karty, Bank będzie przesyłał Użytkownikowi karty wiadomość SMS na numer telefonu wskazany przez Użytkownika karty w Banku, informującą o łącznych opłatach za przeliczenie waluty wyrażoną jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny.

Powyższa wiadomość będzie wysyłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu pierwszej transakcji w danej walucie. Informacja ta wysyłana będzie w odniesieniu do każdej karty wydanej do rachunku.

Wprowadzenie w/w funkcjonalności jest wymogiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.


BLIK

Szanowni Klienci
Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy usługę BLIK. Warunkiem korzystania z usługi BLIK jest posiadanie konta oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz zainstalowanej aplikacji mobilnej BS Pay. Dzięki usłudze BLIK można szybko, prosto i bezpiecznie płacić w sklepach internetowych, stacjonarnych oraz w punktach usługowych, wypłacać gotówkę w bankomatach bez użycia karty płatniczej.

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące usługi BLIK oraz instrukcję BLIK krok po kroku , w której dowiedzą się Państwo jak uruchomić usługę BLIK w telefonie.

Zapraszamy również do naszych Placówek, gdzie Pracownicy pomogą Państwu zainstalować aplikację i wyjaśnią jak korzystać z BLIK.

Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ

Rozliczenie Tarczy Finansowej PFR 1.0

Szanowni Klienci,
Uprzejmie informujemy, że na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju pojawiła się informacja o organizowaniu przez PFR od 15 kwietnia 2021 r. codziennych otwartych szkoleń online dla przedsiębiorców dotyczących zasad rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej 1.0. pod adresem: https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-1.0/informacja-o-szkoleniach-dotyczacych-procesu-umorzen-tarczy-finansowej-10.html

Szkolenia będą przeprowadzane oddzielnie dla przedstawicieli mikrofirm i oddzielnie dla przedstawicieli małych i średnich firm. W trakcie bezpłatnych szkoleń zostaną przedstawione informacje o złożeniu oświadczenia o rozliczeniu się z PFR, wyliczeniu kwoty do zwrotu, warunkach jakie trzeba spełnić, aby subwencja została umorzona w 100% i inne kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

W załączeniu przekazujemy Państwu opracowane przez PFR Q & A (pytania i odpowiedzi) dotyczące procesu umorzeń oraz prezentacje udostępniane na szkoleniach przez trenerów PFR dotyczące tego procesu.

Aby zapisać się na szkolenie należy dokonać rejestracji na stronie PFR pod adresem: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr

Zachęcamy Państwa do skorzystania z udziału w szkoleniach organizowanych przez PFR.

Jednocześnie informujemy, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r., natomiast samo udostępnianie pierwszych wniosków o umorzenie do wglądu Beneficjenta subwencji będzie możliwe od 19 kwietnia 2021 r.

Przedsiębiorco, jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy dokładnie - zależy od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z PFR. Co do zasady cały proces rozliczenia subwencji będzie odbywać się w bankowości elektronicznej Banku.

Poniżej wyjaśnimy krok po kroku jak taki proces będzie przebiegał:

Instrukcja umorzenia w PDF.
Regulamin umorzenia w PDF..

Przekazujemy Państwu opracowane przez PFR pytania i odpowiedzi dotyczące procesu umorzeń plik PDF. oraz prezentacje udostępniane na szkoleniach przez trenerów PFR dotyczące tego procesu prezentacja w PDF.


Uważaj na oszukańcze serwisy internetowe, które oferują kryptowaluty i inwestycje na rynku Forex. Działaj ostrożnie i rozsądnie.

Komunikat z dnia 24.03.2021

Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed próbami oszustw przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz na rynku Forex.

Inwestycje w kryptowaluty, a także na rynku Forex co do zasady są legalne, ale oszuści wykorzystując fałszywe serwisy internetowe, podszywają się pod pośredników i oferują ułatwienia w inwestowaniu.

Przestępcy nakłaniają potencjalnych pokrzywdzonych do zainwestowania pieniędzy, obiecując wysokie i szybkie zyski bez ryzyka. Proponują pomoc przy inwestowaniu, dlatego zalecamy wysoką ostrożność przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu pieniędzy na taki cel.

Wyłudzeń dokonują osoby, które podają się za tzw. „brokerów” inwestycyjnych – pracowników firm pośrednictwa i doradztwa inwestycyjnego. Firmy te reklamują swoje usługi w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych.

Przyciągają uwagę i starają się uwiarygodnić swój przekaz za pomocą wizerunku:

 • „przeciętnego Kowalskiego”, który szybko zyskał dzięki współpracy z „pośrednikiem”,
 • powszechnie znanych i rozpoznawalnych osób (sportowców, polityków, aktorów, dziennikarzy, celebrytów) - bez ich wiedzy, zgody i na podstawie zmanipulowanego przekazu.

Oszuści kierują informacje do potencjalnych pokrzywdzonych i wskazują na możliwość osiągnięcia szybkich i wysokich zysków. Tego typu oferta jest nieprawdziwa i zazwyczaj kończy się utratą pieniędzy.

przykładowa grafika strony podszywającej

Nie ulegaj presji. Uważaj na pozornie atrakcyjne oferty. Nie działaj pochopnie, pod wpływem chwili i emocji. To może być oszustwo!!!

Jeśli przeczytasz artykuł czy post w mediach społecznościowych lub skontaktuje się z Tobą osoba, która proponuje:

 • szybki i wysoki zysk dzięki inwestycji w kryptowaluty lub na rynku Forex;
 • instalację aplikacji na telefonie lub komputerze, która ma posłużyć do zakupu kryptowaluty lub wykonania operacji na rynku Forex;
 • wsparcie w inwestycjach i obsłudze aplikacji przez „analityka”, którzy zadzwoni do Ciebie i udzieli pomocy, zastanów się, zachowaj zdrowy rozsądek i ostrożność.

Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP zalecają:

 • Zapoznaj się z informacjami KNF i NBP, które dotyczą inwestowania w kryptowaluty – link: https://uwazajnakryptowaluty.pl/;
 • Sprawdź wiarygodność podmiotu. Zweryfikuj opinie w Internecie, np. w połączeniu ze słowem „oszustwo” lub „scam”. Nie poprzestawaj na jednej stronie z opiniami;
 • Sprawdź, czy instytucja – „broker” znajduje się na liście ostrzeżeń KNF – link: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne;
 • Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej;
 • Nie udostępniaj nikomu danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych;
 • Nie przesyłaj nikomu skanów swojego dowodu osobistego;
 • Nie instaluj dodatkowego oprogramowania, na urządzeniach z których logujesz się do bankowości elektronicznej;
 • Jeśli otrzymasz przelew od nieznanego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej, nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi – nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie.

Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa skontaktuj się ze swoim bankiem oraz złóż stosowne zawiadomienie na Policji.

Więcej informacji o przestępstwach z użyciem internetowych serwisów do inwestowania w kryptowaluty lub Forex znajdziesz w załączonym pliku.

Komenda Główna Policji
FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP


Informacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż dnia 01 kwietnia 2021 r. (Wielki Czwartek) wszystkie placówki naszego Banku będą czynne do godziny 15.00, natomiast dnia 02 kwietnia 2021r. (Wielki Piątek) wszystkie placówki będą nieczynne.

Rozliczenia pieniężne, złożone w Wielki Piątek za pośrednictwem bankowości internetowej do godziny 14:00 będą rozliczone w bieżącym dniu, natomiast po godz 14:00 w następnym dniu roboczym.

Zachęcamy więc Państwa w tym dniu do:

 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych z użyciem bankowości internetowej
 • korzystania z bankomatów i wpłatomatów Banku

Życzymy Państwu błogosławionych, zdrowych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy i zapraszamy do naszych placówek po Świętach.

Zarząd Banku


Ustawy o usługach płatniczych

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach, zgodnie z art. 20d. 1 "Ustawy o usługach płatniczych", udostępnia broszurę Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich PDF tutaj.


Informacja prasowa w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego

Informacja prasowa w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego („Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”) znajdą Państwo w pliku PDF tutaj.


Usługa Moje ID jest już dostępna w Naszym Banku!

Ważne!!!
Przed przystąpieniem do procesu rejestracji do Profilu zaufanego należy sprawdzić czy dane osobowe w Banku oraz systemie bankowości internetowej są aktualne - aby rejestracja przebiegła pomyślnie, konieczne jest podanie adresu mailowego, numeru telefonu oraz podpisaniu zgód do RODO.


Świadczenie 500+

Informujemy, że nowe wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus są dostępne w systemie bankowości elektronicznej - eBankNet już od 1 lutego 2021r. jako wnioski eximee

Szczegóły składania wniosków pod adresem: LINK TUTAJ


Moje ID w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach

Potwierdzaj swoją tożsamość bez wychodzenia z domu!

Już wkrótce skorzystaj z usługi Moje ID w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach.

Usługa moje ID pozwala na wykorzystanie tożsamości cyfrowej w procesach rejestrowania się i logowania do serwisów dostawców usług, zarówno komercyjnych jak i z sektora publicznego, za pomocą danych z bankowości internetowej.

Jest to możliwe dzięki integracji mojeID z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym.

Za pomocą Węzła Krajowego oraz Profilu Zaufanego można m. in. podpisywać dokumenty w urzędach publicznych, identyfikować swoją tożsamość w usługach podmiotów publicznych w internecie (np. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego).

Szczegóły dotyczące usługi w Regulaminie w pliku PDF.


Tarcza Finansowa PFR 2.0

Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku.

To kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa.

Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ - Program Tarcza Finansowa PFR 2.0


KOMUNIKAT DO KLIENTÓW SEKTORA BANKOWEGO W SPRAWIE BREXITU

Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE), jednocześnie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustanowiony został tzw. okres przejściowy, który w praktyce oznacza, że Wielka Brytania jest związana całym prawem UE i jest traktowana jakby nadal była członkiem UE, z tą jednak różnicą, że przedstawiciele Wielkiej Brytanii nie uczestniczą w pracach instytucji UE. Okres przejściowy dobiega końca, a dzień 1 stycznia 2021 r. będzie pierwszym dniem po jego zakończeniu. Obecnie negocjowana jest umowa o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią, która miałaby być zawarta jeszcze przed 31 grudnia 2020 roku. Mamy jednak do czynienia z procesem uwarunkowanym politycznie i nie można przewidzieć ostatecznego wyniku tych negocjacji.

Więcej informacji mogą przeczytać Państwu w pliku PDF tutaj.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY GODZIN W SYLWESTRA

Szanowni Klienci,
Informujemy, że dnia 31 grudnia 2020 r. Bank będzie czynny do godziny 12.00.

Realizacja zleceń elektronicznych wysyłanych odbywać się będzie do godziny 12.00, zlecenia płatnicze przekazane po tej godzinie zostaną zrealizowane w poniedziałek 04.01.2021 r. Przyjmowanie do realizacji zleceń płatniczych w obrocie dewizowym odbywać się będzie do godz. 12.00.


KOMUNIKAT DO KLIENTÓW SEKTORA BANKOWEGO W SPRAWIE BREXITU

Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE), jednocześnie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustanowiony został tzw. okres przejściowy, który w praktyce oznacza, że Wielka Brytania jest związana całym prawem UE i jest traktowana jakby nadal była członkiem UE, z tą jednak różnicą, że przedstawiciele Wielkiej Brytanii nie uczestniczą w pracach instytucji UE. Okres przejściowy dobiega końca, a dzień 1 stycznia 2021 r. będzie pierwszym dniem po jego zakończeniu. Obecnie negocjowana jest umowa o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią, która miałaby być zawarta jeszcze przed 31 grudnia 2020 roku. Mamy jednak do czynienia z procesem uwarunkowanym politycznie i nie można przewidzieć ostatecznego wyniku tych negocjacji.

Więcej informacji mogą przeczytać Państwu w pliku PDF tutaj.


ZMIANY W SPOSOBIE POTWIERDZANIA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH KARTAMI

Od 1 stycznia 2021 roku zmiany w sposobie potwierdzania transakcji internetowych kartami!
Jeżeli nadal chcesz płacić kartą w Internecie, pamiętaj o ustawieniu kodu PIN w Kartosferze. Masz czas do końca roku.

Niewprowadzenie kodu PIN (po 1 stycznia 2021r), będzie skutkowało tym, że transakcja nie zostanie uwierzytelniona, a tym samym będzie nieskuteczna.

Aktualnie, jeżeli płacimy kartą na stronach internetowych z zabezpieczeniem 3D Secure, transakcję potwierdzamy jednorazowym kodem, który otrzymujemy na numer telefonu. Zmiany, które zostaną wprowadzone od nowego roku, będą polegały na tym, że aby potwierdzić transakcję, dodatkowo trzeba będzie także wpisać kod PIN.

Dlatego każdy Klient Banku Spółdzielczego musi ustawić w portalu Kartosfera kod PIN, który będzie przypisany na stałe do karty.

Więcej informacji znajdą w pliku PDF tutaj.


KOMUNIKAT

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach przypomina Beneficjentom programu rządowego „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM" o obowiązku dostarczenia do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. :

1. dokumentów potwierdzających, że osoba, która podpisała Wniosek o subwencję była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej:

a. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych dostarczają:

 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym Beneficjenta bądź pełnomocnictwo podpisane poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny Beneficjenta (data pełnomocnictwa nie może być późniejsza niż data podpisania Wniosku)

b. osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, inni Beneficjenci dostarczają:

 • informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
 • pełnomocnictwo z podpisami notarialnie poświadczonymi zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta bądź pełnomocnictwo podpisane poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta (data pełnomocnictwa nie może być późniejsza niż data podpisania Wniosku)

Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do „Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa polskiego funduszu rozwoju dla małych i średnich firm".

2. oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do „Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa polskiego funduszu rozwoju dla małych i średnich firm". Oświadczenie musi być sporządzone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta.


ZMIANA OPROCENTOWANIA CZĘŚCI LOKAT TERMINOWYCH O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU OD 01.09.2020 r.

Szanowni Klienci, Informujemy, iż w związku z kolejną obniżką poziomu podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach podjął decyzję, iż od dnia 01.09.2020r. nastąpi zmiana oprocentowania części lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu. Szczegóły na stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania- Tabela oprocentowania produktów bankowych od 01.09.2020r.

Ponadto od 01.09.2020 r. zostaną wprowadzone zmiany do Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach dla klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych (zwanej dalej Taryfą). Zmiany te wynikają ze wzrostu rzeczywistych kosztów świadczenia usług na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, takich jak: wzrost inflacji, podwyżka opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, wzrost cen energii, koszty, jakie Bank musi ponosić w związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych związanych m.in. z pandemią COVID-19. Informujemy, iż w przypadku braku akceptacji zmiany Taryfy opłat i prowizji Klient ma prawo, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od otrzymania powyższego zawiadomienia wypowiedzieć umowę rachunku bankowego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.


SERWIS INTERNETOWY GRUPY BPS O DZIAŁANIACH POMOCOWYCH DLA KLIENTÓW

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.

Zobacz szczegóły - kliknij tutaj.


ROZWIĄZANIA POMOCOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

Informujemy, że wprowadziliśmy rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców oraz rolników, których sytuacja finansowa istotnie pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa.

Zobacz szczegóły - kliknij tutaj.


WAKACJE KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Informujemy, że wprowadziliśmy rozwiązania pomocowe dla Klientów, których sytuacja finansowa istotnie pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa.

Zobacz szczegóły - kliknij tutaj.


Komunikat dot. koronawirusa

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum.

Zobacz szczegóły – kliknij tutaj.


Ważne zmiany dotyczące sposobu autoryzacji transakcji internetowych

Dostosowanie systemów bankowości internetowej do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Zobacz szczegóły – kliknij tutaj.


Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności!

Ostrzegamy przed fałszywymi stronami udającymi pośredników szybkich płatności. Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej robiący zakupy przez Internet.

Przestępcy podszywają się pod serwisy oferujące szybkie przelewy (np. Dotpay, PayU, czy Przelewy24). Podstawione strony przestępców wyłudzają loginy i hasła do bankowości internetowej oraz kody autoryzacyjne zatwierdzające przelewy.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem: KLIKNIJ TUTAJ.Aktualizacja linków / zakładek w Państwach przeglądarkach

Strona Banku w Krzyżanowicach została w ostatnim czasie uaktualniona. Wszystkie adresy stron zostały zmienione i w związku z tym prosimy o uaktualnienie Państwa zakładek, linków, które zapisali Państwo we własnych przeglądarkach. Adresy bankowości internetowej nie uległy zmianie.Aplikacja Planet Mobile

Z przyjemnością informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach wprowadził nową usługę płatności mobilnych w technologii HCE, dzięki której w ciągu kilku sekund można dokonać płatności za pomocą telefonu komórkowego. Usługa HCE (Host Card Emulation) jest darmowa i dostępna dla klientów indywidualnych, którzy posiadają kartę debetową VISA lub MasterCard.

 


 

Polska Bezgotówkowa

Program Polska Bezgotówkowa

Informujemy, że możecie Państwo skorzystać z terminala płatniczego na dogodnych warunkach.

Zobacz szczególy - kliknij tutaj
 

Przystąp do programu klikając tutaj


Planet Plus

Zapraszamy do korzystania z oferty Partnera Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach – Portalu Planet Plus

Planet Plus to nowoczesna platforma zakupowa, za pomocą której możesz dokonywać zakupów w ponad 500 sklepach internetowych, bez wychodzenia z domu i dodatkowo korzystać z szerokiej oferty zniżek i promocji. Za każdą transakcję dokonaną za pośrednictwem tego portalu, Planet Plus gwarantuje zwrot gotówki na konto w Banku BPS*. Cashback łączy się z promocjami i wyprzedażami, dzięki temu możesz zaoszczędzić jeszcze więcej i cieszyć się zakupami każdego dnia.

Zobacz szczegóły - kliknij tutaj.

 


 

W związku z wdrożeniem nowej wersji oprogramowania w dniu 08.08.2018 r. w godz. 9.00-12.00 nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej eBankNet.
Za niedogodności przepraszamy.


Informacje o Rachunku VAT "Split Payment" - Mechanizm Płatności Podzielonej - kliknij tutaj

Więcej informacji znajdziesz tutaj


Informacja o RODO - kliknij tutaj


Informacje o EURO-FATCA - kliknij tutaj


Ważna informacja na temat transferów środków pieniężnych kliknij tutaj


Zapoznaj się z tabelą prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017 roku kliknij tutaj


Bezpieczeństwo systemu eBankNet /moBankNet/eCorpoNet w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach kliknij tutaj

Konieczność zachowania ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej kliknij tutaj