KARTOSFERA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo systemu eBankNet /moBankNet/eCorpoNet w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach

W naszym systemie bankowości elektronicznej stosujemy zaawansowane rozwiązania techniczne, aby korzystanie z usługi było nie tylko wygodne, ale także w pełni bezpieczne. Różnorodność zabezpieczeń daje Klientowi niezawodny system ochrony konta bankowego.

Wszelkie informacje przekazane przez naszych Klientów są chronione zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Bankowość elektroniczna znacznie ułatwia wykonywanie operacji bankowych. Po aktywowaniu usługi użytkownik uzyskuje 24-ero godzinny dostęp do swoich środków za pomocą Internetu.

System bankowości elektronicznej został stworzony w oparciu o technologię i doświadczenie znanej firmy informatycznej - lidera wśród firm zajmującym się programowaniem dla Banków Spółdzielczych.

Szyfrowanie transmisji

Połączenie z kontem internetowym jest transmisją zaszyfrowaną. Dzięki temu wszelkie informacje, które są przesyłane lub otrzymywane są dostępne tylko i wyłącznie dla uprawnionego użytkownika. W systemie eBankNet zastosowano jedno z najsilniejszych obecnie szyfrowań algorytmem SSL o długości klucza 128 bitów. Wszystkie transakcje, które zostaną dokonane na koncie, każdorazowo wymagają dodatkowego uwierzytelnienia poprzez wpisanie hasła jednorazowego.

Wejście do systemu

Aby wejść do systemu eBankNet należy podać:

 • numer identyfikacyjny - tzw. Login (10 znakowy), który jest określany przez Bank,
 • unikatowe hasło dostępu, które przy pierwszym wejściu do systemu system wymusza do zmiany przez użytkownika (min 8- max 16 znaków)- dzięki niemu użytkownik wchodzi na swoje konto, ale nie może jeszcze realizować transakcji.

Lista haseł jednorazowych

Jest to lista z nadrukowanymi hasłami do autoryzacji/wykonywania transakcji, służącymi do uwierzytelniania operacji dokonywanych przez Internet. Lista haseł jednorazowych jest przypisana do konkretnego loginu (klient może posiadać kilka loginów np. mąż i żona do rachunku wspólnego). Listę zawiera 50 haseł jednorazowych oznaczonych kolejnymi numerami. System automatycznie sam kontroluje, które hasła z karty są już wykorzystane i prosi o podanie konkretnego numeru z listy.

Blokowanie dostępu do systemu

Trzykrotne błędne uwierzytelnienie Klienta podczas wejścia do systemu eBankNet powoduje zablokowanie dostępu do usług systemu. Aby odblokować dostęp, należy zadzwonić pod jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu: (032) 4194011 wew.122 lub 123.

Natomiast trzykrotne błędne podanie hasła jednorazowego podczas próby realizacji transakcji blokuję możliwość wykonywania transakcji - zalogowanie do systemu jest nadal możliwe.

Przy stosowanych obecnie w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach systemach zabezpieczeń praktycznie jedyną możliwością zdobycia loginu i hasła dostępu oraz jednorazowych haseł jest namówienie samego Klienta do dobrowolnego ich podania.

Z tego też względu należy pamiętać, iż bezpieczeństwo bankowości elektronicznej zależy nie tylko od rozwiązań opracowanych przez firmy informatyczne współpracujące z bankami, ale przede wszystkim od samych klientów.

Aby użytkownik traktował bankowość elektroniczną jako bezpieczne narzędzie, powinien przestrzegać następujących zasad:

 1. Logując się do systemu eBankNet/moBankNet/eCorpoNet należy sprawdzić czy użytkownik znajduje się na właściwej stronie.

  Wszystkie operacje po zalogowaniu się na stronę www.bskrzyzanowice.pl są automatycznie zabezpieczone protokołem SSL wykorzystującym klucz o długości 128 bitów. Uwidocznione jest to poprzez ukazanie się żółtej kłódki w prawym dolnym rogu okna przeglądarki, co sygnalizuje, że strona jest szyfrowana i bezpieczna.

  Po dwukrotnym kliknięciu na kłódkę powinna pojawić się informacja, dla kogo został wystawiony certyfikat.

  Należy się także upewnić, czy w pasku adresowym przeglądarki w nazwie strony widnieje oznaczenie HTTPS.

  Do systemu można się zalogować bezpośrednio z adresu www.bskrzyzanowice.pl, podając login i hasło i wybierając opcję Zaloguj.

  Jeśli przy logowaniu się do systemu nie widnieje oznaczenie kłódki oraz oznaczenia https prosimy o ich pilne zgłoszenie do banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu: (032) 4194011 wew.122 lub 123 lub wysłać informację mailową na adres: info@bskrzyzanowice.pl

 2. Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych poprzez pocztę elektroniczną lub niezaufane systemy informtyczne online

  Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach nigdy nie wysyła e-maili wymagających podania danych osobowych Klientów lub też hasła dostępu, albo haseł jednorazowych. Nie wysyłane są również drogą e-mailową linki do stron banku oraz do usług bankowości elektronicznej oraz wszelkich stron, gdzie rzekomo ma nastąpić weryfikacja czy aktualizacja danych Klientów. Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach nie przyjmuje również drogą e-mailową zlecenia wykonania transakcji finansowych. W przypadku pojawienia się takich przypadków prosimy o ich pilne zgłoszenie do banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu: (032) 4194011 wew.122 lub 123 lub wysłać informację mailową na adres: info@bskrzyzanowice.pl

  Prosimy zapoznać się z dokumentem KNF Ostrzeżenie przed dopuszczaniem pośredników do rachunku bankowego w płatnościach internetowych - pobierz PDF

 3. Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych osobom dzwoniącym i podającym się za pracownika banku.

  W przypadku pojawienia się takich przypadków prosimy o ich pilne zgłoszenie do banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu: (032) 4194011 wew.122 lub 123 lub wysłać informację mailową na adres: info@bskrzyzanowice.pl

 4. Natychmiast wykonać zablokowanie dostępu w przypadku zagubienia listy haseł jednorazowych.

  W każdej chwili można samemu usunąć za pomocą Internetu listę haseł jednorazowych w przypadku np. jej zaginięcia lub zniszczenia. Można także zablokować dostęp do swojego loginu poprzez zgłoszenie takiej informacji na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu.

 5. Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie należy nosić zapisanego loginu z hasłem dostępu wraz z listą haseł jednorazowych.

  W przypadku nieautoryzowanego uzyskania nazwy loginu i hasła dostępu do systemu eBankNet/moBankNet/eCorpoNet osoba niepowołana nie jest w stanie wykonać jakichkolwiek transakcji finansowych bez użycia dodatkowego jednorazowego hasła uwierzytelniającego. Analogicznie w razie nieautoryzowanego uzyskania samej listy haseł jednorazowych osoba niepowołana nie jest w stanie wejść do systemu  bez znajomości loginu i hasła dostępu.

 6. Należy unikać logowania do systemu eBankNet/eCorpoNet z komputerów, do których nie ma się pełnego zaufania (np. w kawiarenkach internetowych, sieci WIFI).
 7. Należy dbać o zabezpieczenie komputera, z którego użytkownik loguje się do systemu tzn. instalować legalne oprogramowanie oraz na bieżąco wszystkie poprawki i uaktualnienia zalecane przez producenta oprogramowania.
 8. Należy używać zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall)
 9. Należy chronić telefon i tablet logując się do bankowości elektronicznej
 10. Należy zawsze sprawdzać poprawność numeru NRB
 11. Wylogowanie się z systemu należy wykonywać poprzez funkcję "Wyloguj", a nie poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

Aktualne informacje o zagrożeniach można sprawdzić między innymi na stronie Związku Banków Polskich - sprawdź.