KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

ROR VIP

ROR VIP

ROR „VIP” otwierane jest i prowadzone wyłącznie dla osób, które zadeklarowały średniomiesięczne wpływy na rachunek ROR w wysokości ponad 5 000 złotych*, lub które posiadają w Banku depozyt o wartości ponad 100 000 zł.

*Bank zastrzega możliwość indywidualnego negocjowania kwoty progowej uprawniającej do otwarcia rachunku ROR VIP, po rozpatrzeniu stosownego wniosku złożonego przez Klienta.

Korzyści ROR VIP:

 • bezpłatne otwarcie konta
 • bezpłatne prowadzenie konta *
 • dostęp do sieci ponad 3000 bankomatów, z których można dokonywać wypłat gotówki bez prowizji
 • bezpłatne korzystanie z karty VISA
 • bezpłatny dostęp do konta przez Internet
 • bezpłatne przelewy elektroniczne
 • bezpłatne polecenia zapłaty i zlecenia stałe
 • wysokie oprocentowanie rachunku

*promocja dotyczy nowo otwartych rachunków ROR VIP przez okres 3 miesięcy od dnia założenia

Aby otworzyć ROR VIP wystarczy:

 • przedłożyć dowód osobisty
 • zadeklarować stałe miesięczne wpływy w wysokości min. 5000,00 zł lub założyć lokatę w wysokości min. 100.000,00 zł
 • podpisać umowę o prowadzenie rachunku

Zapoznaj się z ofertą - zobacz