KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Wyniki finansowe

Wyniki Finansowe za rok 2021:
1. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. - kliknij tutaj.
2. Raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego za 2021 r. - kliknij tutaj.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu r. - kliknij tutaj.

Wyniki Finansowe za rok 2020:
1. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - kliknij tutaj.
2. Raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego za 2020 r. - kliknij tutaj.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu r. - kliknij tutaj.

Wyniki Finansowe za rok 2019:
1. Sprawozdanie finansowe Banku za 2019 r. - kliknij tutaj.
2. Raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego za 2019 r. - kliknij tutaj.
3. Sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 r. - kliknij tutaj.

Wyniki Finansowe za rok 2018:
1. Bilans - kliknij tutaj.
2. Rachunek Zysków i Strat - kliknij tutaj.
3. Rachunek Przepłytów Pieniężnych - kliknij tutaj.
4. Informacja Dodatkowa Sprawozdania Finansowego 2018 - kliknij tutaj.
5. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym - kliknij tutaj.
6. Raport z badania sprawozdania finansowego - kliknij tutaj.
7. Pozycje pozabilansowe - kliknij tutaj.
8. Sprawozdanie z Działalnośći Zarządu 2018 - kliknij tutaj.

Wyniki Finansowe za rok 2017:
1. Bilans - kliknij tutaj.
2. Rachunek Zysków i Strat - kliknij tutaj.
3. Rachunek Przepłytów Pieniężnych - kliknij tutaj.
4. Informacja Dodatkowa Sprawozdania Finansowego 2017 - kliknij tutaj.
5. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym - kliknij tutaj.
6. Raport z badania sprawozdania finansowego - kliknij tutaj.
7. Pozycje pozabilansowe - kliknij tutaj.
8. Sprawozdanie z Działalnośći Zarządu 2017 - kliknij tutaj.

Wyniki Finansowe za rok 2016:
1. Bilans tutaj oraz pozycje pozabilansowe -tutaj
2. Rachunek wyników - tutaj
3. Przepłyty pieniężne - tutaj
4. Informacja dodatkowa wprowadzenie - tutaj
5. Dodatkowe informacje - tutaj
6. Zestawienie zmian w  kapitale własnym - tutaj
7. Opinia biegłego - tutaj
8. Raport z badania sprawozdania finansowego - tutaj
9. Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach - tutaj.