KARTOSFERA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Zarząd

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach:

  1. Beata Łopocz - Prezes Zarządu

  2. Michał Kura - Wiceprezes Zarzadu

  3. Beata Szulik - Członek Zarządu